تبلیغات


چگونه برای ایجاد کد کوتاه وردپرس و کار با آنها راحت تر

کد کوتاه وردپرس برچسب های کوچک است که به عنوان میانبر برای اجرای ویژگی های خاص در پست ها و صفحات استفاده می شود. شما می توانید کد کوتاه را با استفاده از مربع های مربع که یک کلمه یا عبارت ساده را فرا می گیرند تشخیص دهید. آنها در نسخه 2.5 با یک ماموریت برای کمک به مردم برای اجرای وظایف به راحتی معرفی شدند.

ادامه مطلب


منبع این نوشته : منبع