تبلیغات


تغییر منوهای مدیریت وردپرس به نیازهای شما

هر منوی مدیریت وردپرس به دنبال همان پس از نصب است. این ممکن است خوب است اگر شما در سایت های مختلف توسط وردپرس مورد علاقه ما کار می کنید، اما اگر شما برای یک مشتری ایجاد می کنید، ممکن است بخواهید منوی مدیریت را برای دستیابی به یک نگاه منحصر به فرد تغییر دهید.

ادامه مطلب


منبع این نوشته : منبع